Počasí v Rusku

Klikněte na příslušný blok s počasím pro podrobnosti a předpověď

Navštivte také:

Bard-club Praha

ZPĚT

ZÁJEZD RUSKO – PETROHRAD, severní metropole Ruska

Cena: 21 290,- Kč za osobu

Pokyny ke stažení v PDF

Informace

Moravia Contact: tel. 235 513 098, 602 287 530, fax: 235 513 098
e-mail: moravia-contact@moravia-contact.cz

Program

1. den

Dopoledne odlet z Prahy přímou linkou, odpoledne přílet do Petrohradu.

Transfer do hotelu s krátkou okružní prohlídkou, během uvidíte nejznámější místaměsta, Isaakijevský chrám, Něvský prospekt, budovu Admirality, Zimní palác a Petro-Pavlovskou pevnost -nejstarší stavbu ve městě, místo posledního odpočinku ruskýchcarů (pouze exteriéry, bez vstupů), ubytování ve dvoulůžkových pokojích hotelu 3*v širším centru, nocleh.

2. den

Snídaně.

Pokračování prohlídky města s návštěvou Petropavlovské pevnosti, která byla založena v roce 1703 na Zaječím ostrově a měla sloužit jako ochrana přístupu do Baltského moře z delty řeky Něvy. Původně dřevěná, později zděná pevnost se brzy stala také vězením pro řadu politických vězňů, mezi nimi bychom našli spisovatele Dostojevského nebo revolucionáře Trockého.

Návštěva Isaakijevského chrámu což je největší ruský pravoslavný chrám v Sankt Petěrburgu (dnes muzeum) a druhý největší na světě po chrámu Krista Spasitele v Moskvě. Je zasvěcen sv. Izáku z Dalmácie, patronu Petra Velikého. Chrám se stavěl 40 let, od r. 1818 do r. 1858.

Chrám „Spas na Krovi“ (včetně vstupu) – dne 1. března 1881 teroristé z organizace „Narodnaïa Volia” vedení „vůlí lidu“ smrtelně zranili cara Alexandra II Osvoboditele, který zrušil nevolnictví v

Rusku. Alexandr III, syn zesnulého cara dal postavit chrám v čistě „ruském stylu“, a to přesně na místě, kde byla prolita krev jeho otce.

3. den

Snídaně.

Výlet do Petergoffu (Petrodvorce)

Cestu budete absolvovat po vodě – přímo od Zimního paláce lodí přes finský záliv až ke břehům, na nichž leží honosné sídlo zakladatele Petrohradu. Petergoff – holandsky „Petrův zámek“ – záměr postavit carské sídlo, které by ve své nádheře nezaostávalo ani za francouzským Versailles, vznikl u Petra I. v roce 1714. Během prohlídky navštívíte Velký palác a spodní park se stovkami fontán. Návrat do Petrohradu, volný čas.

Fakultativně možnost navštívit večerní představení ruských národních tanců s drobným občerstvením v Nikolajevském paláci.

4. den

Snídaně.

Návštěva Ermitáže.

Během prohlídky uvidíte jen nepatrný zlomek z toho, co čítají muzejní sbírky. Celkem bychom zde nalezli přes 3 miliony exponátů, což znamená, že kdybyste chtěli každému z uměleckých předmětů věnovat pouhou 1 minutu svého času, strávíte na prohlídce bez jídla, spánku a odpočinku celkem více než 5 let a 7 měsíců.

Puškin neboli Carskoje selo – známý svým Jekatěrinským palácem, postaveným ve stylu italského barroka. Tento Modro-bílo-zlatý zámek byl postaven na rozkaz carevny Kateřiny, druhé ženy Petra Velikého, jako carská rezidence. Dnes je svou více než 300 metrů dlouhou vnější fasádou zdobenou zlatem a sloupy, velkým tanečním sálem a samozřejmě světově proslulou „Jantarovou komnatou“.

Prohlídka Jekatěrinského paláce včetně Jantarové komnaty a přilehlého parku.

Návrat do Petrohradu, nocleh.

5. den

Snídaně.

Volné dopoledne.

Transfer na letiště, odlet z Petrohradu, přílet do Prahy odpoledne.

Cena 21 290 CZK / osoba

V ceně je zahrnuto

· 4 x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu Asteria 3* (centrum města)
· 4 x snídani
· Transfer z/na letiště
· Exkurse – transfery a služby česky mluvícího průvodce podle programu
· jízdenky na loď Meteor z Petrohradu do Petrodvorců (Petěrgoff) a zpět
· Vstupné dle programu (Isaakijevský chrám (bez věžě), Petropavlovská pevnost,
  Spas na krovi, Ermitáž, Puškin – Jekatěrinský palác a park,
  Petěrgoff – Velký palác a dolní park)

Cena nezahrnuje

· Cestovní pojištění
· Ruské vízum 2220,- Kč

Volitelné služby za doplatek

· 4 x večeře 1700 CZK
· vstupenka na večerní folklorní představení s drobným občerstvením v Nikolajevském paláci 1150 CZK
· příplatek za jednolůžkový pokoj 5570 CZK

 

MORAVIA CONTACT, Neustupného 1830/26, 155 00, Praha 5 - Stodůlky
telefon/fax: +420 235 513 098, mobil: +420 602 287 530, e-mail: moravia-contact@moravia-contact.cz

copyright © by Moravia-Contact & Michael Stanovský, 2012-2021 všechna práva vyhrazena  •  webmaster