Počasí v Rusku

Klikněte na příslušný blok s počasím pro podrobnosti a předpověď

Navštivte také:

Bard-club Praha

ZPĚT

ZÁJEZD RUSKO – MOSKVA – PETROHRAD

luxusním autobusem přes Bělorusko, 11 dní – 13 890 Kč

Popis zájezdu:

Rusko: Moskva, Petrohrad
Termín: 20.6 – 30.6 2016- 11 dní
Ubytování: *** hotely s polopenzí
Cena: 13 890,- Kč
Trasa: Minsk - Moskva - Sergijev Posad - Petrohrad - Brest nad Bugem

Itinerář

1. den Odjezd z Prahy od vlakového nádraží ČD ve 20 hodin.

2. den Po nočním přejezdu přes Polsko, dorazíme do Minsku, hlavního města Běloruské republiky. Ubytování, krátká prohlídka města

3. den ráno po snídani budeme pokračovat v prohlídce Minsku. Večer noční přejezd do hlavního města Ruské federace - Moskvy.

Moskva, Kremelské nábřeží, vlevo Katedrále Krista Spasitele, foto Wikimedia Commons
Moskva, Kremelské nábřeží, vlevo Katedrále Krista Spasitele, foto Wikimedia Commons

4. den Po ranním příjezdu do Moskvy, a krátkém občerstvení, bude následovat půldenní česky komentovaný okružní výlet po Moskvě s průvodkyní, zakončený ubytováním. Odpoledne prohlídka moskevského metra s průvodkyní. Pokračovat budeme podél řeky Moskvy k největšímu pravoslavnému kostelu na světě - Katedrále Krista Spasitele. Postaven byl v 19. století, ale v roce 1931 demolován, aby udělal místo plánovanému Paláci sovětů. Kostel byl obnoven v letech 1994-2000. Pokračovat budeme na Rudé náměstí které je považováno za centrum města i celého Ruska. Na jihovýchodní straně Rudého náměstí si prohlédneme uvnitř Chrám Vasila Blaženého, který byl postaven v 16 století na příkaz Ivana Hrozného jako připomínka vítězství nad kazaňským chánem. Obchodní dům GUM, je největším obchodním domem v Rusku, a patří k největším na světě. Otevřen byl v roce 1893. Prohlédneme si dva nejznámější moskevské kostely - chrám Nanebevzetí Panny Marie a chrám sv. Archanděla Michaela. Večere a osobní volno.


Sergijev Posad, kostel sv. Petra a Pavla
foto Wikimedia Commons

5. den Po snídani odjezd do městečka Sergijev Posad, poutního místa pro věřící z celého Ruska, který je v současné době domovem asi 300 mnichů. Navštívíme jeden z nejstarších a nejdůležitějších klášterů v Rusku a historického centra ruského pravoslaví – Sergijevovu lávru sv. Trojice. V podvečer návrat do hotelu, po večeři odjedeme autobusem na prohlídku vybarvené a osvětlené noční Moskvy.

6. den Poslední den v Moskvě. Ráno odjedeme s průvodkyní na pětihodinovou prohlídku Kremlu, kterou zakončíme návštěvou Leninova mauzolea u Kremelské zdi. Poplujeme po řece Moskvě, navštívíme bývalé letní sídlo moskevských knížat Kolomenskoje, spolu s nejstarší památkou, kostelem Nanebevzetí z roku 1532. Projdeme Starý Arbat, bývalou obchodní cestu, dnes pěší zónu, poprvé je zmíněnou v roce 1493. Bydlel zde básník A. S. Puškin, básník, prozaik a šansoniér Bulat Okudžava. Návrat do hotelu, ve 21 hodin odjezd do Petrohradu.

7. den V ranních hodinách příjezd do Petrohradu, kde přistoupí místní česky mluvící průvodkyně, která nás doprovodí na okružní jízdě Petrohradem, včetně Petropavlovské pevnosti na Zaječím ostrově v ústí řeky Něvy, ruský chráněný křižník Auroru, pokud bude již po opravě. Ubytování v hotelu. Odpoledne plavba po řece Něvě, dále prohlídka Palácového náměstí se Zimním palácem, v jehož útrobách sídlí Ermitáž, jedna z nejbohatších sbírek umění a historických sbírek. Zajdeme k paláci Admirality s 72 metrů vysokou věží, prohlédneme Měděného jezdce - jezdeckou sochu cara Petra Velikého na náměstí Děkabristů. Návrat na hotel, večeře.

Petrohrad, Ermitáž, foto Wikimedia Commons
Petrohrad, Ermitáž, foto Wikimedia Commons

8. den Ráno po snídani odjezd do Petěrgofu (Petrodvorce), který leží jižním pobřeží Finského zálivu. Carský palác označovaný někdy za ruské Versailles nám nabídne zahrady s vodními efekty a množstvím zlacených soch. Uvidíme nejslavnější Velkou kaskádu, šestistupňovou osm metrů vysokou kaskádovitou fontánu. Přejezd do města Puškin (Carské selo) kde v Kateřinském paláci uvidíme nádherné sály, obrazárny, jídelny a také věrnou kopii jantarové komnaty. Pokračovat budeme do Kateřinského parku který nabízí v pavilónu Chladné koupele achátovou Achátovou komnatu, dále Cameronovu galerii, a spoustu dalších pavilónů. Návrat do hotelu, večeře. Večer odjezd na otevírání Petrohradských mostů. Mosty přes Něvu se otevírají, aby mohli lodě volně vplout z Finského zálivu do Ladožského jezera.

9. den Ráno po snídani další podrobná prohlídka pamětihodností Petrohradu, nákup suvenýrů, večer odjezd do Brestu.


Brest nad Bugem, pevnost
foto Wikimedia Commons

10. den Po příjezdu do Brestu nad Bugem, započneme prohlídku Brestské pevnosti, kde v Bílém paláci byla v roce 1918 podepsána Brestlitevská mírová smlouva, která ukončila boje na východní frontě I. světové války, dále běloskvoucí kostel Vzkříšení, památník Pevnost Hrdinů, železniční muzeum. V podvečer ubytování, nocleh

11. den ráno odjezd přes Polsko do České republiky, příjezd ve večerních hodinách

Cena zahrnuje

Přepravu luxusním autobusem
Poplatky a pobytové taxy
6 x ubytování v hotelu s polopenzí
Pojištění CK
Služby průvodců

Cena nezahrnuje

Vstupné
Cestovní pojištění
víza Bělorusko a Rusko

 

MORAVIA CONTACT, Neustupného 1830/26, 155 00, Praha 5 - Stodůlky
telefon/fax: +420 235 513 098, mobil: +420 602 287 530, e-mail: moravia-contact@moravia-contact.cz

copyright © by Moravia-Contact & Michael Stanovský, 2012-2021 všechna práva vyhrazena  •  webmaster