Počasí v Rusku

Klikněte na příslušný blok s počasím pro podrobnosti a předpověď

Navštivte také:

Bard-club Praha

ZPĚT

ZÁJEZD RUSKO – MOSKVA a KAZAŇ

Cena: 32 990,- Kč za osobu

Pokyny ke stažení v PDF

Informace

Moravia Contact: tel. 235 513 098, 602 287 530, fax: 235 513 098
e-mail: moravia-contact@moravia-contact.cz

Program

1. den

Ráno/dopoledne odlet z Prahy, odpoledne přílet do Moskvy.

Setkání s průvodkyní na letiště, transfer do hotelu + okružní prohlídka Moskvy Okružní prohlídka nejkrásnějších míst Moskvy – hlavní ulice, náměstí, nejvýznamnější a nejzajímavější místa. Ulice Tverskaja, velitelství KGB, Bolšoj teatr, ruský „Bílý dům“, chrám Krista Spasitele, Rudé náměstí, Chrám Vasilija Blaženého atd. (vše pouze exteriéry).

Večeře v hotelu, nocleh.

2. den

Snídaně v hotelu.

Kreml s návštěvou zbrojnice + moskevské metro + procházka po Rudém náměstí a Arbatu.

Moskevský Kreml – historické centrum Moskvy byl vždy považován za symbol vlády a moci nad ruskou zemí. Každá éra ruské historie zanechala v Kremlu svou architektonickou stopu. Kromě hradeb zde najdeme několik chrámů, muzeí a paláců, car pušku nebo car kolokol. V neposlední řadě je Kreml sídlem prezidenta Ruské Federace.

Zbrojnice moskevského Kremlu je vlastně jeho pokladnice, její název je historický.

Muzeum je součástí komplexu Velkého kremelského paláce a nachází se v budově navržené architektem Konstantinem Tonem v roce 1851. Základ kolekce tvoří nejrůznější drahocenné předměty, které byly po staletí uchovávány v carské pokladnici a také pokladu patriarchátu. Součástí expozice jsou nejen výtvory kremelských klenotníků, ale také dary cizích států věnovaných v minulosti carům.

Ve Zbrojnici uvidíte starobylé státní regálie, ceremoniální předměty, slavnostní carské oděvy, korunovační šaty, výzbroj i slavnostní koňské postroje a kočáry.

Procházka po Arbatu – jedné z nejstarších moskevských hlavních tříd, která byla jednou řemeslným centrem, v 19. stol. se stala aristokratickou čtvrtí, zatímco o 100 let později je to nejoblíbenější obchodní a nákupní zóna ve městě.

Moskevské metro – historie jeho založení a návštěva nejkrásnějších stanic, které jsou vyzdobeny sochami, malbami, barevným mramorem a bronzovými lustry.

Večeře v hotelu, nocleh.

3. den

Snídaně v hotelu.

Celodenní výlet do Sergiev Posad

Sergiev Posad (dříve Zagorsk), bývá někdy označován jako ruský Vatikán. Je to sídlo patriarchy ruské pravoslavné církve. Prohlídku začnete klášterem svaté Trojice, založeným v první polovině 14.století Sergejem Radoněžským, jedním z nejuctívanějších ruských světců. Klášterní komplex je tvořen více než 50 stavbami. V roce 1993 byl zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO. Muzeum umění ve zdech kláštera představuje bohatou sbírku starých ruských obrazů a různých uměleckých děl z období 14. – 17, století.

Sergiev Posad je také známý jako první domov světoznámé panenky Matrjoška.

Během výletu se zastavíte na oběd v některé z místních restaurací v Sergiev Posadu. Po příjezdu do Moskvy návrat do hotelu, volný čas a nocleh.

4. den

Snídaně, odjezd z hotelu s věcmi.

Novoděvičij Klášter – je dodnes největším moskevským klášterem a byl založen roku 1524 velkoknížetem Vasilijem III. Převážnou část života zde nechtěně strávila nevlastní sestra cara Petra I. – Sofie Alexejevna. V 16. století byl kolem kláštera založen hřbitov, který sloužil jako místo posledního odpočinku vysoké šlechty a duchovenstva. Od 19. století zde byly pohřbívány i významné osobnosti kultury a vědy.

Oběd v místní restauraci.

Tretjakovská galerie – historie galerie začíná roku 1856, kdy moskevský obchodník a mecenáš krásného umění Pavel Michailovič Treťjakov získával díla ruských umělců tehdejší doby s cílem vytvořit kolekci, která by později mohla přerůst v muzeum národního umění. Roku 1892 daroval Treťjakov svou kolekci Moskvě. Čítala téměř 2 tisíce děl (1362 obrazů, 526 kreseb a 9 soch). Dnes zde najdeme více než 170 tisíc děl ruských umělců od raných náboženských obrazů až po současná, moderní díla. (včetně vstupu)

Transfer na letiště, přelet večerním letem do Kazaně.

Po příletu do Kazaně transfer z letiště do hotelu, nocleh.

5. den


Snídaně v hotelu.

Okružní prohlídka Kazaně, hlavního města federativní republiky Tatarstán s více než tisíciletou historií, což dokazuje stará česká mince, nalezená právě tam. Během exkurze uvidíte starotatarskou slobodu, mešitu Mardžani, chrám Pozdvižení Svatého Kříže se světoznámou kazaňskou ikonou Bohorodičky, jejíž cennou kopii vrátil Kazani papež Jan Pavel II. V celém Tatarstánu je patrné prolínání pravoslavné a muslimské kultury a atmosféry a neuvěřitelně tolerantní a přátelské soužití místních obyvatel obou vyznání.

Oběd v místní restauraci a následný master class (praktický minikurz) „Tajemství tatarské kuchyně“

Odpoledne prohlídka Kazaňského Kremlu (UNESCO) s překrásnou mešitou Kol Šarif a Chrámem Zvěstování.

Procházka po “kazaňském Arbatu“ – ulici Baumana s pobočkou ruské národní banky, kde je uložen ruský zlatý poklad.

Volný čas, nocleh.

6. den

Snídaně v hotelu.

Výlet na malebný ostrov Svyjažsk s děsivou historií. Právě na něm nechal postavit car Ivan Hrozný pevnost jako základnu k dobytí Kazaně. V místních klášterech byl ve 20. století třídící tábor pro vězně směřující na Gulag a později psychiatrická klinika. V současnosti ostrov prošel velkou proměnou, kláštery byly vráceny pravoslavné církvi a jsou rekonstruovány.

Po návratu do Kazaně tradiční tatarská večeře s folkórním vystoupením.

7. den

Snídaně v hotelu.

Celodenní výlet k ruinám starobylého města Veliký Bolgar (UNESCO) (v případě příznivých podmínek parníkem po Volze).

 Právě zde byl v roce 922 přijat Islám a dále šířen na ostatní území pozdějšího Ruska. „Země měst“ – tak nazývali Velký Bolgar středověcí cestovatelé a na území říše jich archeologové našli celých 250. Největší z nich byl právě Velký Bolgar, jehož ruininám dnes muslimové říkají „Severní Mekka“ a je významným poutním místem. Je zde uložen největším tištěný korán na světě.

Oběd v místní restauraci.

Poblíž archeologického komplexu Velký Bolgar byla postavena impozantní a nádherná Bílá Mešita, kterou také navštívíte.

Návrat do Kazaně, volný večer. Okolo půlnoci transfer na letiště. Noční odlet z Kazaně přímým letem

8. den

Přílet do Prahy brzy ráno.

Cena 32 990 CZK

Minimální počet účastníků: 15

V ceně je zahrnuto

· letenky včetně poplatků v ekonomické třídě Praha – Moskva, Moskva – Kazaň, Kazaň – Praha
· 3 x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu 4* v Moskvě
· 3 x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu 4* v Kazani
· 6 x snídaně
· 4 x oběd a 3 x večeře
· Folklórní vystoupení v Kazani
· Mater Class „tajemství tatarské kuchyně“
· transfery dle programu
· služby česky mluvícího průvodce a místních průvodců
· vstupy do objektů dle programu

Cena není zahrnuto

· vízum do Ruska 2220 CZK/osoba
· příplatek za jednolůžkový pokoj 5600 CZK
· občerstvení během letů Praha – Moskva a Kazaň – Praha, možno objednat za 330 CZK/1 směr
· cestovní pojištění

 

MORAVIA CONTACT, Neustupného 1830/26, 155 00, Praha 5 - Stodůlky
telefon/fax: +420 235 513 098, mobil: +420 602 287 530, e-mail: moravia-contact@moravia-contact.cz

copyright © by Moravia-Contact & Michael Stanovský, 2012-2021 všechna práva vyhrazena  •  webmaster